Naše sotritve - Računovodski servis BIL-MON

Iščete računovodstvo povsem prilagojeno vašemu podjetju?

Iščete partnerja, ki vam bo za primerno ceno zagotavljal zanesljive in
        ažurne računovodske storitve?

Nimate časa in potrebujete nekoga, ki bi prišel k vam v podjetje urediti računovodske
        ter knjigovodske zadeve? Iščete partnerja, ki vam bo nadomestil računovodsko službo v celoti?

Nameravate poslovati s tujino, pa ne veste kaj to pomeni za davčne in druge obveznosti
        vašega podjetja? Iščete nekoga, ki bi vam pri tem pomagal?

Želite sodelovati s partnerjem, ki bi vam prihranil veliko časa in nepotrebnih skrbi?


Zaupajte vaše računovodske storitve strokovnjakom, ki imajo dolgoletne izkušnje in visok nivo znanj.
BIL-MON D.O.O. – Mi smo tu za vas!

Kaj vam nudimo?

Vodenje poslovnih knjig (glavna in pomožna knjiga)

Finančno knjigovodstvo

 • Vodenje evidence o neporavnanih in poravnanih terjatvah in obveznostih (IOP, opomini, obračun obresti, e-izvršba) ter minimalno enkrat mesečno obveščanje o odprtih postavkah preko SMS, elektronske ali klasične pošte,
 • naš računovodski servis za vas pripravi in izdela plačilne naloge v pisni ali elektronski obliki,
 • vodenje blagajne.

Knjigovodstvo plač

 • Obračun osebnih prejemkov (plače, avtorski honorarji, podjemne pogodbe, pogodba o poslovodenju),
 • obračun pavšalnih prispevkov ali prispevkov za socialno varnost.

Knjigovodstvo osnovnih sredstev

 • Vodenje registra osnovnih sredstev,
 • obračun amortizacije, prevrednotenje osnovnih sredstev.

Stroškovno knjigovodstvo

 • Vodenje stroškov in prihodkov po stroškovnih mestih, projektih ali stroškovnih nosilcih,
 • obračun materialnih stroškov, trgovskega blaga in proizvodnje

Izdelava poročil in obračunov

 • Obračun DDV, izdelava obračuna davka od dohodka pravnih oseb v RS, izdelava obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti, izdelava drugih vlog ali obrazcev za potrebe DURS,
 • izdelava letnih poročil, izdelava poročil o plačah (1-ZAP/M, ZAP-STRU/L ), SFR, predlog za večstransko pobotanje in ostalo za potrebe AJPES,
 • M1/M2 obrazec, izdelava zahtevka za refundacijo plače in ostalo za potrebe ZZZS,
 • posredovanje podatkov o plači, plačanem prispevku in obdobju zavarovanja na obrazcih M-4/M-8 in ostalo za potrebe ZPIZ,
 • PD-0,48/PD-0,49, sporočanje potreb po opravljanju del po podjemni ali avtorski pogodbi ter obveščanje o sklenitvi pogodbe, izpolnjevanje ankete LP-ZAP in ostalo za potrebe ZAVODA ZA ZAPOSLOVANJE RS,
 • izdelavo poročil SN, SKV, C in ostalo za potrebe BANKE SLOVENIJEIntrastat in ostalo za potrebe CARINSKE UPRAVA RS,
 • izdelava kalkulacij za določanje lastnih cen, izdelava izkaza poslovnega izida po SM/projektih, izdelava mesečnih/kvartalnih/polletnih računovodskih izkazov (bilanca stanja, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnega toka) s kratkimi pojasnili, izdelava letnih poslovnih poročil in ostalo za potrebe LASTNIKOV oz. POSLOVODSTVA,
 • izdelava plačilnih list, ER-28 ter druga obvestila – letni dopust in ostalo za potrebe ZAPOSLENIH.

Administrativne storitve

 • Urejanje prejete pošte in priprava poslovne dokumentacije za knjiženje,
 • izdelava izdanih računov na osnovi dokumenta, ki izkazuje opravljeno storitev oziroma dobavo blaga,
 • priprava drugih dokumentov za pridobitev bančnih posojil, nepovratnih sredstev.

Davčno in poslovno svetovanje

 • pomagamo optimizirati obdavčitev vašega poslovanja,
 • opravimo preventivni davčni pregled,
 • izdelava splošnih aktov - s področja delovno pravne zakonodaje, varstva pri delu, varstva osebnih podatkov in računovodstva oz. sklepov za s.p.
 • svetovanje glede preoblikovanja s.p. v d.o.o. in drugo svetovanje v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah.

Mobilno računovodstvo

Mobilno računovodstvo – odločitev, ki vodi k optimizaciji vašega poslovanja! Računovodski servis na sedežu vašega podjetja!

Zakaj mobilno računovodstvo?

 • Ste se naveličali pripravljati dokumentacijo za vaš računovodski servis?!
 • Vas moti, da nimate zaposlenega računovodje in menite, da je težko najti in obdržati takšen kader?!
 • Imate informacijsko orodje, ki pri poslovanju ni v celoti izkoriščeno?!
 • Imate občutek, da vaš zunanji računovodsski servis ni v celoti seznanjen z vašim operativnim poslovanjem in vam zato ne more svetovati glede optimizacije stroškov?!
 • Se vam zastavljajo vprašanja glede vašega poslovanja in vas moti, da odgovora ne dobite pravočasno?

Zakaj nas naše stranke cenijo?


Stopite v stik z nami!

Če želite o sodelovanju z nami izvedeti več podrobnosti, nas kontaktirajte ali oddajte povpraševanje. Z veseljem vam bomo pomagali!